පැරණි පිටකොටුවේ කාපිරි මුඩුක්කුවේ පුරාවත

පිටකොටුවේ පෙදෙසක කොටුවට යාබද ව පිහිටි තැනක් තමයි කාපිරි මුඩුක්කුව කියන්නේ. අප්‍රිකාවෙන් කැඳවාගෙන පැමිණි කාපිරි ජාතිකයන් සිටි නිසා මේ පෙදෙසට කාපිරි මුඩුක්කුව කියන නම 1900 වනවිට ව්‍යවහාර කර තිබෙනවා.

article

ජෝසප් ඉග්නේස් ගිලටින් ගේ ගිලටීනයේ ඉතිහාස තතු

මරණ දඬුවම ලබා දීම සඳහා ගිලටීනය භාවිත කිරීම වඩාත් සුදුසු බව පෙන්වා දුන් ප්‍රංශ ජාතික ජෝසප් ඉග්නේස් ගිලටින් ගේ නමින් එය නම් කර ඇත.

article

අපරාධ වලක්වා ගත් පුරාණ චීන අමානුෂික දඬුවම් ක්‍රම

චීනය සියවස් ගණනාවක් පුරාවට අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් කිරීම සඳහා විවිධ ක්‍රම භාවිත කර ඇත. ඒවායෙන් බහුතරයක් ඉතා බිහිසුණු වදහිංසා පැමිණවීම් වූ බව මූලාශ්‍රයන්හි සඳහන් වේ.

article

චෙකොස්ලොවැකියාව සාමකාමී ව දෙකඩ කළ ‘වෙල්වට් දික්කසාදය’

රටක් දෙකඩ වනවිට ලේ වැගිරීම්, ජාතීන් අතර නොසන්සිඳෙන අර්බුද සහ දිගුකාලීන දේශපාලන විරසක නිර්මාණය වීම බොහෝ දුරට සිදු වෙනවා. ඒ හුරුපුරුදු ඉතිහාසය වෙනස් වූ තැනක් ද ලෝකයේ තිබෙනවා.

article

End of Articles

No More Articles to Load