සෝවියට් ජනයාගේ චිත්ත ධෛර්යය පෙන්වූ ලෙනින්ග්‍රාද් වටලෑම​

දෙවන ලෝක යුධ සමයේ දී ජර්මන් සේනාංක විසින් දින 872ක් මුළුල්ලේ ලෙනින්ග්‍රාද් නගරය වටලාගෙන සිටියා. අධික ශීතල සහ ආහාර හිඟය හමුවේ පවා මෙම නගරය යටත් වූයේ නැහැ.

Related Articles