පැසිෆික් සයුරේ ඉරණම විසඳූ මිඩ්වේ සටන​

දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී පැසිෆික් සාගරයේ සටනෙහි ඉරණම තීරණය වූයේ 1942 ජූනි 4 වනදා යි. ඒ මිඩ්වේ සටන අතරතුරදී.

Related Articles