ලොව මන්දගාමී ම ශීඝ්‍රගාමී දුම්රිය: ග්ලැසියර් එක්ස්ප්‍රස්

ස්විට්සර්ලන්තයේ ඇල්ප්ස් කඳුකරයේ සුන්දර ප්‍රදේශ අතුරින් ගමන් කරන ග්ලැසියර් එක්ස්ප්‍රස් දුම්රිය ලොව මන්දගාමී ම ශීඝ්‍රගාමී දුම්රිය යි.

article

ලෝකයේ වැඩිපුර ම අහන්න ලැබෙන නත්තල් ගීතය හැදුණු හැටි

නත්තල් සීතල ටික ටික වැඩිවෙන කොට නත්තල් අසිරියේ සිතිවිලි කාගෙත් සිත්තුළට පිවිසෙනවා. විද්‍යුත් මාධ්‍යවලින් නිතර ම නත්තල් කැරොල් සහ නත්තල ගැන සඳහන් ගීත ප්‍රචාරය වෙනවා. නත්තල් සාදවලදිත් ගීතවලට ලැබෙන්නේ මුල් තැනක්. අපේ රටේ කතෝලික ජනයා ජීවත් වන පළාත්වල නත්තල් රාත්‍රියේ හා ඒ ආසන්න දිනවල කැරොල් ගීතිකා ගායනා සජීවීවම අසන්න පුළුවන්.  මේ නත්තල් ගීත අතර බහුල […]

article

End of Articles

No More Articles to Load