ස්පයිඩර් මෑන්ට හැට පිරෙයි

ස්පයිඩර් මෑන් යනු ලේඛක දෙපළක් වන ස්ටැන් ලී සහ ස්ටීව් ඩිට්කෝ එක් ව නිර්මාණය කළ සුපිරි වීරයෙක්. Spider-Man ගේ 60 වන සංවත්සරය 2022 වසරට යෙදී තිබෙනවා.

Related Articles