බොලිවුඩ් තරු දෙකක් උපන් නොවැම්බරයේ පළමු දින දෙක

නොවැම්බර් මස පළමුවනදා හා දෙවනදා බොලිවුඩයේ සුපිරි තරු දෙකකගේ උපන්දින යෙදී තිබෙනවා. ඒ අයිශ්වර්යා රායි හා ශාරුක් ඛාන් ගේ යි.

Related Articles