පර්සි නොදැවී 83යි!

පර්සි අබේසේකර හැඳින්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හොඳම දිරිගන්වන්නා ලෙස යි. ඊයේ ඔහු සිය 83 වන උපන්දිනය සමරනවා.

Related Articles