ප්‍රතිවීරයෙකුගේ නික්ම යාම

ප්‍රවීණ සිනමා නළු මාක් සැම්සන් පසුගිය දා සිය ජීවන රඟමඬලින් සමුගත්තා. ඔහු ප්‍රසිද්ධ ව සිටියේ ප්‍රතිවීර චරිත මවන්නෙකු ලෙස යි.

Related Articles