දිවි සිනමාවෙන් සමු ගත් ‘සූකිරි කෙල්ල’

සිංහල සිනමාවට අනුපමේය සේවයක් ඉටු කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ රංගන ශිල්පිණී සුමනා අමරසිංහ සිය ජීවන ගමනට පසුගිය දා සමු දුන්නා. දිවි සිනමාවෙන් සමු ගත් සූකිරි කෙල්ල ඔබට සුබ ගමන්!

Related Articles