හයසින්ත්! ඔබට සුව නින්දක්!

ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රේක්ෂකයාගේ මතකයේ රැඳි රංගන ශිල්පිනියක වන හයසින්ත් විජේරත්න හදිසි අනතුරකින් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. මේ ඈ පිළිබඳ මතකාවලෝකනයක්.

Related Articles