දැයෙන් සමු ගත් කෝකිල නළඟන – රුක්මණී

ශ්‍රී ලාංකීය සිනමා අඹර ඒකාලෝක කළ දීප්තිමත් ම තාරකාවක් වන රුක්මණී දේවිය දැයෙන් සමු ගෙන වසර 43 ක් ගෙවුණා. ඇය රංගන ශිල්පිනියක මෙන් ම ගායිකාවක ලෙස ද ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රේක්ෂක, ශ්‍රාවක සිත්සතන් පිනවූවා.

Related Articles