දෙමළ නළු ධනූෂ් අනුකරණය කරන ශ්‍රී  ලාංකිකයා – කවුද මේ?

ඔයාලා මැච් බලද්දී ඒ ග්‍රවුන්ඩ්වල තියෙන 3D Ground Signs දැකලා ඇති නේ. ඒ සඳහා ලෝකෙන් ම පේටන්ට් බලපත්‍ර හිමි තිදෙනකුට යි. ඉන් අයෙක්  ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් බව ඔබ දන්නවා ද? “කවුද මේ?” පළමු දිගහැරුම ඔහු ගැන.

Related Articles