අජ්රීන්: තරු පහේ ‍ටුක් ‍ටුක් මහත්තයා

අජ්රීන්ගේ ‍ටුක් එකට වඩා පිළිවෙල, පහසුකම් තියෙන ත්‍රී රෝද රථයක් තියෙනවා නම්, ඒ කලාතුරකින්. අජ්රීන් අපට හමුවුණේ කොල්ලුපිටියේ තමන්ගෙ ත්‍රීවීලර් එකෙන් “හයර් දුවන” ගමන්.

Related Articles