සිසිල් ප්‍රනාන්දු: සැරිසරන සිත්තරා

සතියේ දවසක දිවා කාලයට සිසිල් ප්‍රනාන්දු කියන්නෙ වෙළඳ ප්‍රචාරණ ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවේ නියැලෙන්නෙක්. නමුත් ඔහුගේ ඇතුලාන්තය පිටතට පැමිණෙන්නේ ඔහු තමන්ගේ බයික් එකේ නැගලා, චිත්‍ර ඇඳීමේ අරමුණ ඇතිව තැන තැනට යද්දියි. අර්ධකාලීනව කාටූන් ශිල්පියෙකු ලෙස වෘත්තියේ නියැලෙන ඔහු, ට්‍රැවල් vlog එකක් අරඹන්නට සහ චිත්‍ර කලාවට නැඹුරු කරන්නට තමන් පෙළඹවූ කාරණා ගැන අපට කිව්වා.

Related Articles