මීටර් 800න් ලොව දිනූ විල්සන් කිප්කිටර්

ලෝක මළල ක්‍රීඩා ශූරතා තරගාවලි ඉතිහාසයේ මීටර් 800 පිරිමි ඉසව්වේ රන් පදක්කම පිට පිටම තෙවරක් ජයග්‍රහණය කළ විල්සන් කිප්කිටර් පිළිබඳව යි මේ.

Related Articles