තරුණ විරැකියාව අවම කළ හැක්කේ කෙසේ ද?

යෞවනයන් අතර විරැකියා අනුපාතය ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වීම හේතුවෙන් සමාජයේ ඇතැම් කොටස් දැඩි ලෙස විරැකියාවෙන් පෙළෙනු දක්නට ලැබේ.

තරුණ තරුණියන් අතර විරැකියාව වර්ධනය වීම වැලැක්වීමට අපට කුමක් කළ හැකි ද? අපට එය සිදු කළ හැකි ප්‍රධාන කරුණු 3ක් සොයා ගත හැකි වූවා. ඒ මොනවාදැයි විමසා බලමු.

Related Articles