ලංකාවේ අගමැතිවරුන්ට සෙවණ දෙන මන්දිරය

19 වන සියවස ආරම්භයේ දී කොල්ලුපිටිය ප්‍රදේශයේ පිහිටා තිබුණු ඩි බ්‍රැන්ඩරි නම් නිවස පසුකලෙක “අරලිය ගහ මන්දිරය” ලෙසින් ප්‍රසිද්ධියට පත්වුණා. මේ වීඩියෝව ඒ ගැනයි.

Related Articles