රේඩියම්වල භයානක බව තහවුරු කළ ජීවමාන නිදසුන: එබන් බයර්

විකිරණශීලි මූලද්‍රව්‍යයක් වන රේඩියම් ශරීරගත වූ විට බරපතල රෝග තත්ත්වයන් ඇති වන බව අද වන විට තහවුරු වී තිබේ.

article

තාක්ෂණ දියුණුව මැද වුවත් මානව සම්පත් අත්‍යවශ්‍ය රැකියා

තාක්ෂණික දියුණුව කොතරම් ඉහළ මට්ටමක පැවැතියත් මිනිස් ශ්‍රමය අත්‍යවශ්‍ය වන රැකියා කිහිපයක් පිළිබඳව යි මේ ලිපිය.

article

End of Articles

No More Articles to Load