තාක්ෂණ දියුණුව මැද වුවත් මානව සම්පත් අත්‍යවශ්‍ය රැකියා

තාක්ෂණික දියුණුව කොතරම් ඉහළ මට්ටමක පැවැතියත් මිනිස් ශ්‍රමය අත්‍යවශ්‍ය වන රැකියා කිහිපයක් පිළිබඳව යි මේ ලිපිය.

article

ලෝකයේ ඉහළ ම උද්ධමනයක් පවතින රටවල් 4ක්

අද වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය 50% ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. ලෝකයේ සමහර රටවල්වල උද්ධමන අනුපාතය ඊට වඩා බොහෝ වැඩි අගයක් ගන්නවා. එවැනි රටවල් 4ක් පිළිබඳව යි මෙම ලිපිය.

article

වෛද්‍යවරු නිර්දේශ නොකළ යුතු ව තිබූ භයානක ඖෂධ 

මීට දශක කිහිපයකට පෙර සමයේ දී විද්‍යාඥයන් සහ වෛද්‍යවරුන්ට යම් යම් මූලද්‍රව්‍ය සහ විවිධ සංඝටක ගැන තිබුණේ සීමිත දැනුමක්.

article

End of Articles

No More Articles to Load