ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් කොරෝනාවට එරෙහිව නව පියවරක්

කොරෝනා වසංගතයට එරෙහිව නිපදවූ එන්නතක මිනිස් අත්හදාබැලීම් පසුගිය දා ආරම්භ වුණා!

Related Articles