කොරෝනාවට එරෙහිව, සුව වූවන්ගේ රුධිර ප්ලාස්මාව යොදාගැනේ

නව කොරෝනාවෛරසයට ප්‍රතිකාරයක් සොයාගන්නා තෙක්, සුව වූ රෝගීන්ගේ රුධිර ප්ලාස්මාව යොදාගන්නට ශ්‍රී ලංකාවේ ද කටයුතු යෙදෙමින් පවතිනවා.

Related Articles