ට්‍රම්ප්ගේ ඉන්දියානු සංචාරය​

ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් පසුගිය දා සිය පළමු නිල ඉන්දියානු සංචාරයෙහි නිරත වුණා.

Related Articles