නව නීතියට එරෙහිව හොංකොංහි විරෝධතා

හොංකොං රාජ්‍යය විසින් සම්මත කිරීමට නියමිත නව නීතියකට එරෙහිව එහි දැවැන්ත උද්ඝෝෂණ හටගෙන තිබෙනවා.

Related Articles