නරේන්ද්‍ර මෝදි දිනුව හැටි

ඉන්දියාවේ මහා මැතිවරණයෙන් නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ නායකත්වයෙන් යුත් භාරතීය ජනතා පක්ෂය නොසිතූ විරූ ජයග්‍රහණයක් ලබාගත්තා. මීට හේතු වූ කරුණු මොනවාදැ යි අප සොයා බැලුවා.

Related Articles