සිරියාවේ යුද්ධය පිළිබඳ රුසියානු – තුර්කි එකඟතාවක්

සිරියාවේ වයඹදිග ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක මෙහෙයුම් හේතුවෙන් රුසියාව සහ තුර්කිය අතර යම් දුරස් වීමක් දකින්න ලැබුණා. එහෙත් ව්ලදිමීර් පුටින් සඳහන් කරන්නේ දෙපාර්ශවය අතර ඒ පිළිබඳව එකඟතාවක් ඇති වූ බව යි.

Related Articles