ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය අකුරට වැඩ – ලෝකයෙන් පළමු තැනට

2018 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ නියමිත වේලාවට මෙහෙයුම් සිදුකරන ගුවන් සේවා අතරින් පළමු ස්ථානය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය සමත් වුණා.

Related Articles