2020 තෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙල අවලංගු වෙයි ද?

කොරෝනා වෛරසය ලොව පුරා පැතිර යාමත් සමග 2020 තෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙල අවලංගු වීමේ අවදානමක් මතු වී තිබෙනවා.

Related Articles