යථාර්ථයක් වුණු  කෘත්‍රිම ගර්භාෂ පහසුකම 

“EctoLife” යනු ලොව පළමු කෘත්‍රිම ගර්භාෂ සපයා දීමේ පහසුකම යි. තවමත් මෙය සංකල්පයක් ලෙස පැවතුණත්, “EctoLife” යනු ඉටුකර ගත හැකි යථාර්ථයක්. සංකල්පයේ ප්‍රායෝගිකත්වය වඩාත් හොඳින් විස්තර වීම ඊට හේතුව යි.

මෙමඟින් දරු ප්‍රසූතියේ අනාගත හැඩය පිළිඹිබු කෙරෙන අතර, පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් මේ සේවාව පවත්වා ගැනීමේ යෝජනාවත් එහිදී ඉස්මතු කර තිබෙනවා. 

මඳසරු බවින් පෙළෙන මාපියන්, පිළිකා හෝ වෙනත් සංකූලතා හේතුවෙන් ගර්භාෂය ඉවත් කළ කාන්තාවන්, වැනි අභියෝගාත්මක පසුබිම් මත ජීවත් වන මිනිසුන් සඳහා ඉදිරිපත් කළ සංකල්පනීය පහසුකමක් ලෙස EctoLife හැඳින්විය හැකියි.

එපමණක් නොවෙයි, ජනගහන වර්ධන වේගය අඩු රටවල් සඳහා ප්‍රායෝගික විසඳුමක් EctoLife හරහා යෝජනා කෙරෙනවා.

නොමේරූ උපත්, සිසේරියන් සැත්කම් EctoLife හේතුවෙන් අතීතයට එක් වන වදන් වීමත් වළක්වන්න බැහැ!

මේ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වන අන්දම විද්‍යා ප්‍රබන්ධයක් බඳු යි.

Related Articles