1992 ලෝක කුසලානයේ ශ්‍රී ලංකා-දකුණු අප්‍රිකා තරගය

ප්‍රබල දකුණු අප්‍රිකානුවන් පරදවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 1992 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ දී ලබාගත් සුපිරි ජයග්‍රහණය.

Related Articles