වසර 109ක් සපුරන ICC ගැන මතකසටහන්

ICC ලෝක කුසලාන තරගාවලිය තුළ ඉතිහාසය පුරාම අපේ රටේ නම රඳවන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හැකි වුණා. මෙතෙක් ගතවූ කාලය තුළ ICC ගැන අමතක කළ නොහැකි අවස්ථාවන් කිහිපයක් මතක් කරගන්නටයි මේ සූදානම.

Related Articles