’96 දී අරවින්ද කෙන්යාවට බැටදුන් හැටි

1996 ලෝක කුසලානයේ දී අරවින්ද කෙන්යානුවන්ට එරෙහිව අමතක නොවන ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. එම ඉනිමේ දී ඔහුට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වාර්තා කිහිපයක් පිහිටුවීමට ද හැකියාව ලැබුණා.

Related Articles