ලංකාව ඉදිරියේ එංගලන්තය අසරණ වෙයි!

ජයසූරිය සහ තරංගගේ සුපිරි පිතිහරඹය හමුවේ එංගලන්ත පන්දු යවන්නන් අසරණ වුණු ඒ අපූරු තරගය ගැන යි මේ.

Related Articles