පාකිස්ථානුවන් පුදුම කළ අර්ජුණගේ සටන්කාමී ඉනිම

2000 වසරේ පාකිස්ථානයට එරෙහිව රාවල්පිණ්ඩි පිටියේ පැවති ටෙස්ට් තරගයේ දී මහපට ඇඟිල්ල බිඳී තිබුණු අවස්ථාවේ පිටියට පිවිසි ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන ගිය අර්ජුණගේ සටන්කාමී ඉනිම ඔබට මතක ද?

Related Articles