ජයසූරියගේ මංගල ටෙස්ට් ශතකය

1995/96 ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරය යටතේ ඇඩිලේඩ් පිටියේ පැවති තෙවැනි ටෙස්ට් තරගයේ දී ජයසූරිය සිය මංගල ටෙස්ට් ශතකය වාර්තා කළා. මේ ඔහුගේ එම සුපිරි ඉනිම පිළිබඳව යළි මතක් කිරීමක්.

Related Articles