පාපන්දු ලෝක කුසලාන අවසන් තරග 3ක දස්කම් පෑ කැෆූ 

පාපන්දු ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ දී අවසන් තරග 3ක් සඳහා සහභාගි වුණු එක ම ක්‍රීඩකයා ලෙසින් වාර්තා අතර රැඳී තිබෙන බ්‍රසීලයේ කැෆූ පිළිබඳව යි මෙම කෙටි වීඩියෝව.

Related Articles