මෙල්බර්න් පිටියෙන් ඇරඹි කළූගේ පළමු වෙඩිමුරය

1995/1996 බෙන්සන් සහ හෙජස් තුන්කොන් තරගාවලියේ දී රොමේෂ් කළුවිතාරණව ආරම්භක පිතිකරුවෙකු ලෙස යොදාගනු ලැබුවේ උපක්‍රමයක් ලෙස යි. එදා භාවිතා කළ එම උපක්‍රමය සාර්ථක වුණා ද?

Related Articles