ඔලිම්පික් බිම තහනම් ලාංඡන එකතු කරන්නෝ

ලොව ප්‍රධාන පෙළේ ක්‍රීඩා තරගාවලි පැවැත්වෙද්දී සමරු ලාංඡන රැස් කරන්නන්ට තරග බිමට ඇතුළුවීමට අවසර ලැබෙනවා. කොරෝනා වසංගතය නිසා ඔවුන්ට මෙවර ඔලිම්පික් බිම තහනම් වී තිබෙනවා.

Related Articles