රොබාර්ටෝ බැජියෝට වැරදී ගිය පා පහර

1994 පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ අවසන් තරගය සඳහා ඉතාලිය රැගෙන ගියේ රොබාර්ටෝ බැජියෝ නම් සුපිරි ක්‍රීඩකයා යි. නමුත් අවසන් තරගයේ දී තීරණාත්මක දඬුවම් පහර බැජියෝට ගිලිහී ගියා.

Related Articles