රුසියාවේ වීදුරු වෙරළ

සෝවියට් රුසියානු යුගයේ උසුරි වෙරළ වීදුරු බෝතල් සහ පෝසිලේන් කැබලි බැහැර කිරීම නිසා අපවිත්‍ර වුණා. පසු කලෙක සොබාදහම මැදිහත් වී එම වෙරළට වඩාත් සුන්දර පෙනුමක් ලබා දුන්නා. මෙම කෙටි වීඩියෝව ඒ පිළිබඳව යි.

කවරයේ ඡායාරූපය- රුසියාවේ වීදුරු වෙරළ - trip.com

Related Articles