ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ප්‍රසිද්ධ සංචාරක කුරුළු විශේෂ 3ක්

සංචාරක පක්ෂි සමයේ දී මෙරට කළපු සහ වගුරුබිම් ආශ්‍රිතව වැඩි වශයෙන් දැකගන්නට පුළුවන් සංචාරක පක්ෂීන් තිදෙනකු පිළිබඳව යි මෙම කෙටි වීඩියෝව.

Related Articles