එක්සත් ජනපද ටික්ටොක් තහනම දේශපාලන වුවමනා මත කළ දෙයක් ද?

රජයට අයත් මෙවලම් හරහා ටික්ටොක් යෙදවුම භාවිතය තහනම් කර ඇත්තේ හුදු දේශපාලන අවශ්‍යතා සහ ව්‍යාජ පුවත් මත පදනම් ව බව ටික්ටොක් සමාගම චෝදනා කර තිබිණි.

article

ට්විටර් මත විමසුමට ඉලෝන් මස්ක් හිස නමයි ද?

ට්විටර් පරිශීලකයන්ගෙන් 57%ක් මස්ක් ඉල්ලා අස් විය යුතු බවත්, 43%ක ප්‍රතිශතයක් ඔහු තවදුරටත් රැඳී සිටිය යුතු බවත් ප්‍රකාශ කර තිබුණා.

article

‘My Car – My Patrol’ තියරියෙන් ‘Twitter’ දුවවන මස්ක්ට වැඩ වරදියි ද?

ජනාධිපති ධුරය දැරීමට ට්‍රම්ප් සුදුස්සකු නොවූ ආකාරයට ම ට්විටර් සමාගමේ හිමිකාරිත්වය දැරීමට මස්ක් සුදුස්සෙක් නොවන බව සමහරු පෙන්වා දෙති

article

End of Articles

No More Articles to Load