අනාගතයේ නිවහනකට නැතිවම බැරි ස්මාට් ස්පීකර්

Iron Man චිත්‍රපටවල ටෝනි ස්ටාක්ගේ විධානවලට අනුව විවිධ දේ කරන Jarvis මතකද? මේ ඊට බොහෝ සමාන අත්දැකීමක් ඔබේ නිවසට ගෙනෙන අපූරු උපාංගයක් ගැනයි.

Related Articles