දහතුන්වෙනි උපන්දිනය සමරන twitter

මිලියන ගණනක් භාවිතා කරන twitter සිය 13 වෙනි සංවත්සරය මේ වසරේ සැමරුවා. මේ කියන්න යන්නේ twitter ගැන ඔබ නොදන්නා දේවල් කිහිපයක්.

Related Articles