ඒ කාලේ අපි පණ වගේ ආදරේ කරපු ෆෝන් 7ක්

චයිනීස් ෆෝන් රැල්ලට අහුවෙලා ඒවායින් ටීවී බලලා, අන්තිමට W200 එකෙන් අමාරුවෙන් ඉන්ටර්නෙට් ගියපු අපිට දැන් තියෙන ෆෝන් ඕනෑවටත් වඩා වැඩියි කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? ඉතින් ඒ ලස්සන අතීතයට ඔබ ආයෙමත් රැගෙන යන්නටයි මේ ලෑස්තිය.

article

වේගය – හැකියාව – වර්ණ සමඟ බලගැන්වුණූ MSI Crosshair 15

අහසට ඉලක්කය ගත්තා ම තිරස් ව ගිහින් වදින විදිහේ ලැප්ටොප් එකකින් ගේම් ගහනවාට වඩා තිතට ම ඉලක්කය අරගන්න පුළුවන් මට්ටමේ refresh rate එකක් ඇති Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition ලැප්ටොප් එක ඔබට ම ගැළපෙන භාණ්ඩයක්. MSI සහ Ubisoft එක් ව ඉදිරිපත් කරන මෙය පෙනුමෙන් වගේ ම හැකියාවෙනුත් පරිපූර්ණ යි.

video

End of Articles

No More Articles to Load