මේවා සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් වලට වඩා බොහොම වෙනස්!

LED පැනලයක් සමග විසිතුරු රටා මවමින් අමුතුම අත්දැකීමක් ගෙන එන Asus ROG Zephyrus G14 ලැප්ටොප් එකත්, ඊට නොදෙවෙනි Performance සමග තිර දෙකක් ගෙන එන ROG Zephyrus DUO 15 ලැප්ටොප් එකත් 2020 වසරේ ‍Gaming ලෝකය වෙනස් කරන්නේ මෙහෙමයි.

Related Articles