ළමා කාමුක දර්ශනවලට එරෙහි ව ඇපල් සටනට

ළමා නිරුවත් කාමුක දර්ශන අඩංගු ඡායාරූප සහ වීඩියෝ මිලියන 50ක් අන්තර්ජාලයට වසරකට එක් වෙනවා. Apple සමාගමත් දැන් මේවාට neural network-based tool එකක් හරහා වැට බඳින්න දැඩි තීරණයකට එළඹිලා.

Related Articles