කොරෝනා සහ තාක්ෂණික ලෝකය

ගූග්ල්, ඇපල්, මයික්‍රොසොෆ්ට්, ඇමසන්, ටෙස්ලා වැනි ආයතන රැසක දෘඪාංග නිෂ්පාදන අඩාල කරන්නට COVID-19 වෛරසය සමත් වුණා. එම කාර්යාල ද වසා දමන්නට සිදු වූ අතර, මෙවර Google I/O පවා අවලංගු කෙරුණා.

Related Articles