මහ පොළොවේ සිනමාව හෙවත් ඉතාලි නව යථාර්ථවාදය t2

1940 දශකයේ ආරම්භ වුණු ‘ඉතාලි නව යථාර්ථවාදය’ කියන්නෙ ලෝක සිනමාවේ සුවිශේෂී සංධිස්ථානයක් සලකුණු කරපු සිනමා ධාරාවක්. 1942 දී, Luchino Visconti ගේ ‘Obsession’ චිත්‍රපටයෙන් ආරම්භ වෙන මේ ප්‍රවණතාව ඒ තරම් කාලයක් පැවතුණේ නැතත්, එහි බලපෑම එතනින් දශක කිහිපයක් මෙපිට සිනමාකරුවන්ගේ පවා සිනමා දෘෂ්ටිය සංවිධානය කරන්න ප්‍රබල බලපෑමක් සහ දායකත්වයක් ඍජුව සහ වක්‍රව ලබා දුන්නු බව තමයි සිනමා විචාරකයන්ගෙ මතය. ඉතාලි නව යථාර්ථවාදී සිනමාව පිළිබඳවයි මෙම ලිපියෙන් සාකච්ඡාවට ලක් වෙන්නෙ.

Related Articles