உலகம் முழுதும் புரட்சியை ஏற்படுத்திய இளவரசர் ஹரியின் சுயசரிதை!

பலரால் அதிகம் எதிர்பார்த்திருந்த இந்த புத்தகம், ஹாரியின் வாழ்வையும், அதன் சர்ச்சைக்குரிய நிகழ்வுகளையும், நினைவுகளையும் மையமாக கொண்டு எழுதப்பட்டுள்ளது.

article

கேரளாவின் அப்பம் இலங்கையின் ஆப்பமான கதை !

அரிசிமா நீர் தேங்காய்ப்பால் மற்றும் நொதித்தலுக்காக  ஈஸ்ட் போன்றவற்றை உபயோகித்து செய்யப்படும் அழகிய வட்டக்குழி வடிவிலான மொறுமொறுப்பான இலங்கையின் பிரதான உணவுகளில் ஒன்றாக கொண்டாடப்படுவது தான் இந்த அப்பமாகும்.

article

அகமும் புறமும் பாடும் காதல்

இன்றளவும் விளக்கவும், விபரிக்கவும் அர்த்தப்படுத்தவும் முடியாத காதலை சங்கத்தில் அத்தனை இயல்பாய் ரசனைச் சொட்டச் சொட்ட எடுத்தியம்பினர் அக்காலக் கவிகள்.

article

தூதில் வளர்ந்த இலக்கியம்

ஈருயிர்கள், தம்மை ஒற்றைப் புள்ளியாய் இணைத்துக் கொள்ள காதல் அவசியமாகிப்போனது. அப்படியான காதலின் உள்ளப் பரிமாற்றங்களுக்கு “தூது” என்பதும் மிக மிக அவசியமாகியது.

article

End of Articles

No More Articles to Load