தமிழர்கள் ஆடும் புலியாட்டம் | #தமிழ்பாரம்பர்யமாதம்

தமிழர் கலாசாரத்தை எத்தனை விதமாக சொன்னாலும் நடனத்தின் மூலமாக சொல்லும்போது தமிழுக்கான அழகு மேலும் அதிகரிக்கின்றது. அந்தவகையில் பாரம்பரிய நடனங்களில் ஒன்றான புலியாட்டம் பற்றிய காணொளிதான் இது.

Related Articles