பணவீக்க நிலமையிலிருந்து தப்பிப் பிழைக்குமா இலங்கை?

பணவீக்கத்தினால் இலங்கை என்னவாகும்? கடுமையான பணவீக்கத்தினை எதிர்நோக்கிகொண்டிருக்கும் இலங்கையின் எதிர்காலம் என்னவாகும் ? பலத்த பொருளாதார சரிவினின்று தன்னை காத்துகொள்ள இலங்கை என்ன செய்ய வேண்டும் போன்ற கேள்விகளுக்காள பதில்களை அறிந்துகொள்ள தமிழின் இந்த கட்டுரை லிங்கினை கிளிக் செய்திடுங்கள்!

article

இலங்கையின் அபிவிருத்தியில் உலக வங்கியின் பங்களிப்பு

உயர் நடுத்தர வருமான நாடாக மாற இலங்கை மேக்கொள்ளும் முயற்சிற்கும் அந்த வெற்றி பாதையில் ஏற்படும் சவால்களை எதிர்கொள்ளவும் உலக வங்கிக் குழுமம் மிகப்பெரிய ஆதரவாக உள்ளது.

article

இலங்கையில் பெருகிவரும் கனிமவளக் கைத்தொழில்

இலங்கை நாட்டின் ஏற்றுமதிகளில் கனிய வளங்கள் மூன்று சதவீத பங்கினை வகித்து வருகின்றது . இலங்கை போன்ற அபிவிருத்தி அடைந்துவரும் நாடொன்றின் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி கனிய வளங்களை பொறுத்ததாகவே அமையும்.

video

ஈஸ்டர் ஞாயிறு குண்டுதாக்குதல்களினால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறு வியாபாரங்கள்

தொடரும் இந்த அவல நிலை இலங்கையின் சுற்றுலா துறை துவங்கி, ஏற்றுமதி இறக்குமதி வியாபாரங்களையும் மேலும் சிறு வியாபாரிகள் வரையும் பாதிப்பினை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

article

இலங்கையில் பெருகிவரும் கனிமவளக் கைத்தொழில்

இலங்கையின் பொருளாதார அபிவிருத்தியில் கனிய வளங்கள் முக்கிய இடத்தைப்பெறுகின்றன. குறிப்பாக இரத்தினக் கற்கள் மிகப் புராதன காலத்திலிருந்து வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றது. காரியம், சுண்ணாம்புக்கற்கள்,களிமண் வகைகள்,கனிய மணல் வகைகள், இரும்புத்தாது, மற்றும் உப்பு முதலியன இலங்கையின் முக்கிய கனிய வளங்களாக இருந்து வருகின்றன.

article

End of Articles

No More Articles to Load